{{user.isim}} {{user.soyisim}}

KVKK

PAZAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU FORMU

İşbu doküman, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, şirket web sitesi Kullanıcılarını, müşterileri, ziyaretçileri, çalışan adaylarını, eski çalışanları, şirketimizin çalıştığı iş ortaklarını, 3. Taraf iş ortakları, hissedarlar, yatırımcıları, tedarikçileri bilgilendirmek ve başvuru yollarını göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

GENEL BİLGİLER

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince,  ilgili kişinin, KVK  Kanunu’nun

11. Maddesi ile  kişisel veri sahiplerine tanıdığı haklarınızla ilgili olarak,  KVK Kanunu’nun

13/f.1 maddesi gereğince, veri sorumlusu sıfatı ile şirketimize, yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle başvuru yapabilirsiniz. Yazılı başvuru kanalları yanında, Kurul tarafından diğer yöntemler belirlenmesi halinde, bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

Şirketimize yapılacak başvurularda, işbu formun çıktısı alınarak;

•             Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile ( Elden Kimlik Teyitli Olarak )

•             Noter vasıtasıyla,

•             5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak,

“ Prof Dr Mehmet Haberal Caddesi No: 39 Pazar-Rize” adresine iletmeniz gerekmektedir.

Şahsen, noter kanalıyla başvuruda bulunulması halinde zarfın üzerinde bilgi notu olarak “ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” şeklinde açıklama yazılmalıdır. Eğer başvurunuzu Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yolu ile yapacak iseniz;  pazartso@hs01.kep.tr üzerinden, e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” açıklamasını yazmanız gerekmektedir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, en geç otuz gün içinde” cevaplandırılacak ve cevaplarımız, KVK Kanunu’nun

13’üncü maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. ( Gün olarak belirtilenler, takvim günüdür. )

Devam....

Dosyayı İndirmek ve devamı için aşağıda yer alan dosyayı indiriniz.


Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları ve Başvuru Formu

İndir (28,18 KB)