{{user.isim}} {{user.soyisim}}

TOBB Duyuruları

TOBB Duyuruları

İnternet Dolandırıcılığı Hakkında Önemli Duyuru

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı tarafından gönderilen yazıya atfen, Türkiye’deki firmalarımız tarafından yapılan bazı başvurularda internet dolandırıcıları tarafından Slovakya’da bulunan bazı bankaların hesaplarının kullanıldığı belirtilerek, firmaların ticari faaliyete konu ödemeleri için Slovakya’daki banka isim ve hesap numaraları bilgisinin ilgili firma tarafından gösteriliyor gibi elektronik postalarına iletildiği ve firmaların maddi kayba uğradıkları belirtilmektedir.

 

Yazıda devamla, firmaların Slovak firmalarıyla aralarındaki ödemelerinde, sadece elektronik posta aracılığı ile iletişim kurulmamasının, mutlaka ilgili firmayla ve/veya banka ile temasa geçilerek teyit edilmesinin bu mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen büyük önem taşıdığı bildirilmektedir

 


Benzer TOBB Duyuruları

İslam Kalkınma Bankası
TOBB Haftalık Ekonomik Bülten 14-18 Mayıs 2018
TİM - İnosuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Hakkında
İnternet Dolandırıcılığı Hakkında Önemli Duyuru
Dünya Arı Günü
Şirket Düzeyinde Sosyal Diyalog Konusunda En İyi Uygulama Yarışması