{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Politikalarımız

Mali Riskler ve Risk Yönetimi Politikası

Gelirlerin mevcut gider bütçesi rakamlarının altında kalması veya bu durumun önceden öngörülmesi halinde yönetim kurulu karar ile aşağıdaki tedbirler uygulamaya konulacaktır;

  1. Tasarruf edilecek konular incelenir ve kararlar uygulamaya konulur.
  2. Mevcut hallerde (deprem , sel , doğal afetler gibi ) faaliyetlerin azalmasında ya da gidere aşırı artış söz konusu olduğunda TOBB ile temasa geçilecek kaynak talebinde bulunacak.
  3. Kaynak arttırma faaliyetler olarak bazı harcama kalemleri için ulusal ve uluslararası fonlar araştırılıp proje haline getirilerek desteklenmesi sağlanacak.
  4. Mevcut mevcudatın değer kaybetmesi riskine karşılık , mevduatın negatif getirisi olabilecek farklı yatırım alanlarında kullanımında izin verilmez
  5. Odamız muhasebe bölümü tarafından aylık nakit akışı tahminler liste hazırlanarak meclise sulur.
  6. Mevcut ihtiyacın en fazla %20 si kadar vadesiz mevduatta tutulur. Oranın üzerindeki mevduat yönetim kurul kararı doğrultusunda mevduat hesabına aktarılır.
  7. Son üç yılın gelir ve gider kalemleri aşırı tarafından incelenerek yönetim kurulunun bilgisine sunulur. Gerekli tedbirler yönetim kurul tarafından alınır.