{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Birim ve Hizmetlerimiz

Haberleşme ve Basın Görev ve Tanımları

  • Pazar TSO ’nun  yazılı, görsel ve işitsel basınla olan ilişkilerini, kamuoyunu oluşturma çalışmalarını gerçekleştirmek, bu amaçla söz konusu kuruluşlar nezrinde gerekli girişimleri sağlamak. Hazırladığı basın bültenlerini basın kuruluşlarına enforme etmek.
  • Yurt içi ve yurt dışından gelen, ihale, iş birliği, ithal ve ihraç talepleri, fuar ve toplantılarla ilgili dokümanları haber halinde düzenleyerek yayın organları aracılığıyla üyelere bildirmek.
  • Pazar TSO ’nun düzenli toplantılarına yerel basının  katılmasını sağlamak.
  • Pazar TSO tarafından hazırlanan raporların basımı ve dağıtımını koordine etmek.
  • Pazar TSO tarafından organize edilen seminer, toplantı ve sempozyumlarda fotoğraf  çekimi ile deşifrelerini yapar, bunları arşivler.
  • Odamızın gerçekleştirdiği etkinliklere basının katılımının sağlanması ve bu etkinliklerin basında yer almasının sağlanması için gereken çalışmaların yapılması. Yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin konuşmacı olarak katılacakları etkinlikler için bilgi, doküman, konuşma metni hazırlanması.
  • Basına; bilgi, görüş, açıklama verilmesi ve basında çıkanların yönetim kuruluna sunulması. Ayrıca, görsel ve yazılı basında yayımlanan ve odamızı, üyelerimizi ilgilendiren tüm konuların izlenip, gerektiği durumlarda önerilerle birlikte yönetim kurulu adına yönetim kurulu başkanına iletilmesi,